ÍNDEX

1- So, tecnologia i mitjans

1.1. Del fonògraf a l’era digital
1.2. So i tecnologia
1.3. Els mitjans
1.4. Gravació i reproducció
1.5. La ràdio, la TV i el cinema

 

2- Música popular urbana

2.1. Sons urbans
2.2. Origen i desenvolupament de la música popular
2.3. Característiques generals
2.4. Els grans gèneres de la música urbana
2.5. La cançó popular, producte de masses

 

3- La música, art i cultura

3.1. Un fenòmen de gran importància social
3.2.Naturalesa i funcions de la música
3.3. L’element humà
3.4. L’aspecte sonor

 

4- La música antiga

4.1. Edat mitjana
4.2. Renaixament
4.3. Barroc

 

5- La música dels segles XVIII i XIX

5.1. Classicisme
5.2. Romanticisme
5.3. Nacionalisme

 

6-La  música contemporània

6.1. Impressionisme i expressionisme
6.2. Corrents d’avantguarda