La música al cinema. La banda sonora.

Actualment les  grans produccions cinematogràfiques compten amb el suport de brillants partitures orquestrals i espectaculars efectes sonors. La importància de les bandes sonores és tal que el públic arriba a indentificar es pel.lícules per elles. Fins i tot les composicions musicals cinematogràfiques són objecte de premis, com és el cas dels Oscar.

John Williams

Ara respon a les preguntes següents:

1- Busca què signifiquen les sigles BSO.

2- Qui és John Williams i què ha fet al llarg de la seva vida.

3- Quina creus que és la funció d’una banda sonora? Un cop ho sàpigues explica com reforçaries una escena d’acció, una d’amor i una de terror.

4- Com has llegit anteriorment, les bandes sonores són, sovint, objecte de premis. Busca quines pel.lícules han rebut un premi Oscar per la seva banda sonora en les últimes cinc darreres edicions.