La ràdio, la televisió i el cinema

La funció essencial de la ràdio és la difusió del so.

1-Recordes qui va patentar la ràdio el 1897?

Des dels seus orígens la ràdio va estar estretament vinculada amb la música. Però l’ús de la ràdio ha canviat amb el temps. Al començament era freqüent que la família es reunís per seguir els programes més populars. Avui, la manera d’escolar-la és més aviat individual.

La televisió, però, transmet a distància so i, a més, imatge en moviment.

2-Busca quina televisió va realitzar les primeres emissions el 1927.

Al cinema li diuen el 7è art.

3-Qui va gravar els primers sons sobre el cel.luloide d’una pel.lícula?

Des dels primers temps del cinema es va utilitzar la música com a complement de la imatge. Al principi, la projecció s’acompanyava amb la música d’un pianista o una orquestrina que tocaven a la mateixa sala. A poc a poc, van aparèixer innovacions tècniques que van haver de salvar un problema evident: la perfecta sincronització entre el so i la imatge.

4-Busca informació sobre la pel.lícula “El cantor de jazz” produïda per Warner Bros i pensa quina relació té aquesta amb el què acabes de llegir.