Els mitjans

En el llenguatge col.loquial es fa servir el terme mitjà per referir-se als mitjans de comunicació.

Un mitjà de comunicació és qualsevol element material que posa en contacte un emissor amb un receptor.

Ara pensa:

1- Quin deu ser aquest “element material” en el cinema?

2- I a la ràdio i la televisió?

Ja ho saps? Comentem-ho a classe!

Guglielmo Marconi és considerat el pare de les telecomunicacions sense fil.

Aquests mitjans poden ser de massa, quan s’adrecen al conjunt de la població (per exemple la televisió) o bé interpersonals, quan posen en contacte dos individus (per exemple el telèfon).

 

 

3- Quin creus que deu ser el mitjà de comunicació de massa més antic que existeix?

4- Per què creus que es diu que l’aparició dels mitjans de comunicació de massa ha significat una revolució per a la humanitat?

Pensa-hi i en parlem a classe!