La manipulació del so – POU

L’ésser humà s’ha sentit sempre fascinat pel so. La possiblitat de capturar el so, manipular-lo i, finalment, reproduir-lo ha estat una de les seves aspiracions. Per aconseguir-ho hi ha aplicat els coneixements i les tecnologies propis de cada època. Respecte a tot això, distingim dos grans períodes en la història de la gravacio i la reproducció dels sons:

1-Període analògic: rep aquest nom perquè el senyal gravat és anàleg a la forma de l’ona sonora original. En l’actualitat es troba gairebé en desús.

2-Període digital: Des de finals del segle XX. S’hi aplica el llenguatge binari informàtic que permet digitalitzar el so.

Senyal analògica
Senyal digital

 

 

 

 

 

Els senyals analògics són continus. Els senyals digitals són discontinus i es poden representar numèricament.

Després de llegir això, fes una cerca a internet sobre les formes de gravació analògica i el suport que s’utilitzava. Com a pista et direm que n’hi havia tres: la mecànica, la magnètica i l’òptica. Pots omplir una taula com la següent:

Quan estiguis ho envies al pou que s’ha obert anomenat “La manipulació del so”.