Les funcions de la música (2)

Com hem comprovat a les entrades anteriors, les funcions de la música són variades però es poden resumir en:

Funció recreativa (per entretenir), funció emocional (expressa emocions), funció estètica (produïr plaer en l’individu), funció comunicativa (la música és un llenguatge universal), funció simbòlica ( utilitzar-la per publicitat o rituals) i funció integradora (per reforçar valors).

Ara contesta a les següents preguntes i envia-les al pou que se t’obrirà:

1- Imagina que ets un rei poderós i tens un músic a la cort que et farà les composicions que li demanis. Per a quins actes o circumstàncies et sembla que et farà falta música? Quina funció de la música apareix en cada situació?

2- Pensa, busca i escriu diferents modalitats d’esports que es practiquin amb musica. Per què creus que es fan amb música? Quina funció de la música es manifesta en aquesta situació?