El barroc: Els luthiers

Com ja hem vist, durant el barroc la música instrumental va proliferar molt i els instruments es van perfeccionar molt. Apareixen doncs, en aquesta època, uns artesans que construïen instruments d’una perfecció fins llavors desconeguda. Els anomenats luthiers.

Investiga qui va ser el més conegut de tots i quines eren les seves especialitats. Ho comentem a classe.