El barroc: Característiques musicals

Els trets més fonamentals de la música barroca són els següents:

  • Com l’art de l’època intenta ser una música vistosa, plena d’ornaments, amb ànsia de lluïment.
  • S’utilitzen tota mena de virtuosismes difícils de realitzar.
  • Comença a predominar l’orquestra.
  • La música instrumental s’independitza de la vocal.
  • Els instruments es perfeccionen.

Música instrumental:

El concert, la suit i la sonata són les formes més importants de música culta que neixen en aquesta època.

Música vocal:

L’òpera, en la música profana i les cantates, passions i oratoris en música sacra són els principals composicions del moment.

1- Busca què signifiquen les paraules marcades amb negreta. Redacta’n una petita definició que comentarem a classe.

2- Fes el següent exercici per saber si ho has après.

3- Ara escolta la següent audició:

Al.leluia (G.F. Haëndel)

Aquesta melodia pertany a l’obra el Messies, que resumeix la vida de Jesucrist. Sabries dir si és música instrumental o vocal i quin tipus de composició és de les que hem parlat més amunt?