El barroc: Situem-nos en l’època

Investiga què passa socialment, religiosament, políticament i com evoluciona l’art al Barroc (període que comença aproximadament l’any 1600 i acaba el 1734).

Aquí tens un powerpoint sobre l’art barroc, que també ens situa en el context històric que es vivia en aquells anys.

Sobre el context històric: Escriu els fets més destacats a la teva llibreta.
Sobre l’art:Resumeix-ne els trets més essencials a la teva llibreta.