La música contemporània: Característiques musicals

La música contemporània fa un tractament trencador dels diferents elements de la música. Els compositors posen en dubte la validesa del sistema que havia dominat des dels temps de Bach i es van atrevir a introduir sons dissonants que creaven sensació de tensió.

Aquesta profunda renovació va afectar el públic. Les noves composicions eren molt complexes i només aptes per a uns quants, per la qual cosa la gran majoria va continuar escoltant les obres de compositors més tradicionals i les de Mozart, Beethoven i altres grans autors del passat.

La música contemporània necessita noves formes de notació musical.

L’exploració i experimentació del s.XX ha conduït  a una diversitat fascinant de nous estils, noves tendències, noves tècniques tant a nivell musical com a la resta de les arts.

A nivell musical es podria dir que la velocitat amb que aquesta ha anat canviant ha estat molt més gran que durant qualsevol període anterior. Molts cops una nova tendència no arribava ni a establir-se, que ja en sortia una altra acaparant l’atenció. A més, la influència musical entre diferents cultures d’occident i orient ha estat significativa.

Fes aquest exercici per acabar de completar les característiques musicals de la música del segle XX.