La música contemporània: Història i societat

Els fets més destacats del  segle XX són el següents:

Primera part del segle XX:

Segona part del segle XX:

Ara fes el següent test per saber si ho has entès.