Classicisme: La música vocal

L’òpera és la forma de música vocal més extesa durant el classicisme, però amb petites diferències respecte l’òpera barroca. Observa atentament aquest quadre:

Per saber si t’ha quedat clar, fes el següent exercici.

Què més en saps de l’òpera? Una òpera  s’estructura en  diverses parts. Completa el següent exercici per  aprendre’n aquestes parts. Pots fer consultes a internet, però si fas servir el sentit comú, pots aconseguir completar

bé l’exercici.