Classicisme: La música instrumental

Les formes instrumentals més importants del Classicisme són la sonata, la simfonia i la música de cambra (trios, quartets i quintets). La diferència ve donada pel nombre i el tipus d’instruments que les interpreten.

Així és com era una orquestra en aquest període.

Fes el següent exercici que t’ajudarà a aprendre les formes instrumentals més comunes del classicisme. Si no en saps alguna, fes una petita cerca a internet.