Classicisme: Etapes

El pas del Barroc al Classicisme no  va ser sobtat:

1-Període preclàssic o de transició: Durant un temps hi va haver músics que es van mantenir a mig camí entre la música barroca i les noves propostes. Entre ells van  sobresortir tres fills de Bach.

2-Classicisme ple: S’estén des del 1760 fins a finals del segle XVIII. La música classicista, tot i que va néixer i es va estendre per Europa des de Viena, rebia una gran influència dels compositors italians.

3-Transició al Romanticisme: Va començar als primers

anys del segle XX, quan Beethoven, després d’uns anys influït per Haydn i Mozart, va iniciar un nou camí que va canviar el curs de

la música.

Comprova, amb aquest test, si coneixes les diferències entre el barroc i el classicisme.