Classicisme: Característiques musicals

Aquestes  són les

característiques més importants de la música d’aquesta època:

  • Melodia natural i equilibrada, de frases simètriques i de curta durada. Línies netes d’ornaments.
  • Matisos amb canvis graduals de volum.
  • Textures poc complicades amb molta melodia acompanyada.
  • Timbre: L’orquestra creix, s’imposa el piano.
  • Desenvolupament de la música instrumental, amb un clar predomini de la sonata.
  • El caràcter és lleuger, optimista i lluminós.

Per comprovar totes aquestes característiques, escoltarem la següent audició de Haydn, del qual ja n’hem parlat en una entrada anterior.

Simfonia de la sorpresa (Franz Joseph Haydn)

Les frases musicals del Classicisme consten sovint de dues parts: antecedent (pregunta) i consegüent (resposta). Para atenció en la

melodia per veure si sents l’antecedent i el consegüent. També comprova quantes de les característiques que hem citat anteriorment,

es compleixen en aquesta peça.