Classicisme: Història i societat

Aquest cop, et demanem que busquis informació tu mateix sobre  la situació històrica i social de l’època. Et proposem una sèrie de fets i conceptes que pots buscar i relacionar. Fes-ne una

mica de resum-esquema a la teva llibreta.

1-Mort de Bach

2-Primera màquina de vapor de Watt

3-Revolució francesa

4-Il.lustració

5-Viena

6-El piano