El barroc: Audició

Tocata i fuga en re menor (J.S. Bach)

Johann Sebastian Bach va ser fill d’un músic municipal. A deu anys va quedar orfe i va ser acollit per un germà gran. Sabia tocar diversos instruments i, des de molt jove, es va guanyar la vida com a organista i músic al servei de diferents mecenes. Es va casa dues vegades i va tenir 20 fills, dels quals 11 es van morir. Alguns d’ells també van ser músics.

Bach va recapitular tot el saber musical dels temps passats. L’obra de Bach és immensa en quantitat (excepte òpera) i en qualitat  i es considerada el punt culminant de tota la música barroca. Al mateix temps va introduir canvis importants en el llenguatge musical.

Aquesta obra que ara escoltarem, escrita per orgue, consta de dues parts: la tocata, que és una mena d’introducció en la qual l’intèrpret sembla que improvisa, i una fuga. La fuga és una peça contrapuntística composta per veus independents que apareixen l’una darrere l’altra i s’imiten.

Tocata i fuga en re menor

Escolta atentament. Aquest fragment té caràcter improvisaat o imitatiu? Penses que hem escoltat la tocata o la fuga?