Renaixement: Audició

“Credo”, Missa del Papa Marcel

L’Italià Giovani Pierluigi da Palestrina (1525-1594) va ser el compositor de música sacra més important del Renaixement. Ocupava càrrecs importants a les esglésies de Roma i va escriure centenars de peces religioses. També en va compondre de profanes però se n’avergonyia perquè li semblava indigne fer música de temàtica amorosa.

El Concili de Trento, del qual ja n’hem parlat, una de les coses que va prohibir va ser la polifonia a les esglésies, perquè deien que la complexitat musical impedia que s’entengués el text. Palestrina va compondre obres polifòniques tan clares, que els fidels comprenien perfectament el que s’estava cantant.

Aquesta audició que ara escoltaràs és un Credo. El Credo és una part de la missa. Només n’escoltarem un fragment ja que la peça sencera dura més de vuit minuts.

Es tracta d’una obra polifònica religiosa escrita a sis veus, en lloc de les quatre que se solien utilitzar generalment.

Credo

S’entenen bé els paraules en l’audició? Escolta-les, escriu-les i intenta traduïr-les al català.