Renaixement: Instruments i agrupacions

Com hem pogut comprovar fent l’exercici de l’entrada anterior les caracterísitques més importants de la música renaixentista són les següents:

  • Augment de la música profana i utilització d’altres llengües, a més del llatí, en els textos de les obres musicals.
  • Més producció de música instrumental, escrita en partitures. Això va fer que sorgissin nous instruments i una gran varietat de conjunts musicals.
  • Desenvolupament de la polifonia, que va arribar a la seva màxima esplendor. En aquesta època es va generalitzar la utilització de veus amb altura i timbres diferents: soprano, contralt, tenor i baix.

Ara busca en el següent enllaç els instruments que s’utilitzaven en aquesta època i els conjunts de música que existien. Fes-ne un breu esquema a la teva llibreta.