Renaixement: Característiques musicals

La música del renaixentista es diferencia de la medieval en diversos punts importants. Per identificar-los, escolta primer aquestes dues audicions:

1- Sanctus (J. Ockeghem)

2-Si habrá en este baldrés (J. del Enzina)

Observa bé, primer de tot, les diferències entre aquestes dues peces musicals. Fes-ne una llista a la teva llibreta.

Després pensa en les característique que vam citar per l’edat mitjana i compara-les amb les caracterísitques que hi deuen haver al renaixement.