Renaixement: Art

Observa aquestes imatges. Totes pertanyen a l’art d’aquesta època que estem estudiant.

Podries saber què són, qui les va crear i on es troben aquesta escultura, la pintura i aquesta obra arquitectònica?

Pista: Si et poses sobre la imatges, et donarà algun detall que et pot ajudar en la cerca.