Edat mitjana: Música profana

Paral·lelament a la música religiosa, s’estava desenvolupant la música profana. No coneixem gaires mostres de cançons profanes de l’edat mitjana anteriors al s.XI i malauradament amb prou feines se n’han conservat testimonis escrits. Les composicions de música profana eren escasses comparades amb les de música sacra (o religiosa).

La música trobadoresca, fou creada pels trobadors per acompanyar les seves poesies, des de finals del s. XI fins a finals del s.XIII.  Aquestes poesies eren generalment dels gènere amorós per lloar i idealitzar la dama, però també tractaven altres temes com la natura, la política, la moral o les gestes heroiques.

1- Busca què era un trobador.

2- En quin idioma escrivien les cançons els trobadors?

3- Coneixem el nom d’uns tres-cents cinquanta trobadors. vint-i-quatre dels quals són catalans. Destaca’n tres noms.

Ara escolta aquesta cançó trobadoresca de Berenguer de Palou:


A part dels trobadors també hi havia els joglars que eren músics ambulants que, a més de cantar i tocar instruments, explicaven històries i divertien el poble amb els seus acudits i jocs malabars.