Edat mitjana: El cant gregorià

La música gregoriana és fàcilment identificable, ja que segueix uns punts molt fàcils de reconèixer.

Escolta atentament el següent vídeo i intenta contestar: • Reconeixes a quantes veus és cantada?
 • Hi sents algun instrument musical que no sigui la veu?
 • Reconeixes l’idioma?
 • Hi descobreixes un compàs, un tempo determinat?
 • T’imagines la línea de la melodia i com evoluciona?

Doncs si has contestat bé, ja tens les característiques que la determina:

 • És un cant monòdic, a una sola veu, normalment d’homes
 • És a capella, cant vocàlic, sense instruments
 • És cantat en llatí (per això no reconeixies l’idioma?)
 • Té ritme lliure, lligat al text i als seus accents
 • la melodia evoluciona sense brusquedat
 • Sovint s’alternen les veus de solista i cor

A més podem afegir que no es coneixen els autors de les músiques, ja que l’home es deu a Déu, i els seus actes no són per a ell sinó per a Déu. També direm que la música acosta a Déu, no és per gaudir-ne l’home.

Tot això dona aquest caire de sobri, senzill i de gran plenitud.

El papa gregori

En aquesta litografia s’observa el papa Gregori Magne. Per què creus que apareix en aquesta entrada del cant gregorià?