L’element humà: els creadors i els intèrprets.

Per crear música, l’ésser humà ha seguit unes determinades llei que han anat canviant d’acord amb els ideals estètics de cada moment històric. L’encarregat de crear la música és l’autor o compositor.

En línies generals el compositor deixa la seva música escrita en partitures i delega en l’intèrpret l’execució de les seves obres.

Feu una llista de les qualitats o dels requisits que creus que s’han de tenir per ser compositor i per ser intèrpret.

Després els comentarem a classe.