Funcions de la música

La música és present en el nostre entorn i ens acompanya arreu. La música s’ha utilitzat per a finalitats diverses.

Les noies de l'ètnia fulani seleccionen marit entre aquells que canten i ballen millor.

 

Saber amb quina finalitat o intenció ha estat feta una música ens ajuda a conèixer i valorar-la millor, la seva intenció provoca una manera especial d’escoltar. No és el mateix escoltar la música d’un anunci o la música en una sala de concerts. El valor que es dóna a la música és un fet cultural.

Pensa en les diverses funcions que pot tenir la música. Elabora’n una petita llista que després posarem en comú amb la resta de la classe.