La naturalesa de la música

Alguns animals emeten sons bells i complexos. S’ha comprovat que aquests sons tenen molt a veure amb dues funcions biològiques bàsiques.

Saps quines?

Els gibbons siamang de Sumatra emeten frases rítmiques per defensar el seu territori.

Però amb la bellesa i la complexitat d’aquests sons no n’hi ha prou perquè els puguem considerar com a música. Perquè existeixi la música cal que hi hagi un seguit d’elements: melodia, ritme, harmonia, estructura, etc.

La música es troba en la naturalesa de l’ésser humà ja que aquesta excita les nostres emocions, produint en nosaltres alegria, pau, angoixa, etc., cosa que també passa a molts animals.