Per començar…

Elvis Presley

L’any 2006, un admirador d’Elvis Presley va pagar la quantitat de 15.000 dòlars per un penjador que en el seu dia va tenir penjat el vestit amb el qual van enterrar el rei del rock. Aquest gènere musical, que encara avui té molts seguidors, té els seus orígens a mitjan segle XIX als Estats Units. El rock, que es basa en un ritme enèrgic, melodies senzilles i lletres directes, va seduir en molt poc temps la joventut nord-americana i europea. Amb l’aparició de les seves primeres peces comença l’era de la “música moderna”.

Busca informació sobre el naixement oficial del rock a Espanya i amb quins grups va començar. Quan ho hagis trobat ho comentem a classe.